Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Idź do spisu treści

Menu główne

DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice!!

Od  26 października 2020 roku :
1. Lekcje w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym będą zaczynały się  według obowiązującego planu  nauczania.
2. Godziny przywozów oraz odwozów dla dzieci z klas I-III pozostają bez zmian.
3. Czas trwania każdej lekcji przez komunikator internetowy będzie wynosił 30 min.

Zgodnie z wytycznymi  dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy dzieci z komputerem.
4. Dodatkowe materiały będą umieszczane w zakładce  ZDALNE NAUCZANIE na stronie internetowej szkoły.
5. Nauczyciele uczący w klasach I-III pracują stacjonarnie  według  planu nauczania obowiązującego dotychczas.
6. Ze względu na zachowanie stref bezpieczeństwa zmienia się klasopracownie do nauki  dla kl II i III
• Klasa  II będzie uczyła  się w  klasopracowni języka polskiego na parterze
• Klasa  III będzie uczyła się  w  klasopracowni  matematycznej   na piętrze
• Po ustaleniu z rodzicami  wychowawca może  wprowadzić  noszenie przyłbic w czasie lekcji
• Noszenie maseczek lub przyłbic w czasie przerw międzylekcyjnych
• Zwiększa się częstotliwość  zmywania powierzchni na korytarzach, łazienkach oraz dezynfekcji klamek i blatów ławek
7.  Istnieje możliwość   użyczenia  tabletu dla  dzieci z rodzin o niższym statusie materialny

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice
        Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem, wprowadzam zmiany w rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I oraz przedszkola można pobrać na naszej stronie internetowej www.spczyzow.pl
Wypełnioną Kartę można przesłać elektronicznie na adres szkolaczyzow@op.pl ale można również wysłać skan lub zdjęcie wypełnionej Karty Zgłoszenia. Po ustaniu zagrożenia będzie mozliwe dostarczenie dokumentacji w formie papierowej. W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia elektronicznie, można go składać wsekretariacie szkoły, od 23 marca w godzinach od 8 do 15.
W takim przypadku bardzo prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektara Sanitarnegow zakresie higieny.

dyrektor ZSIP w Czyżowie Szlacheckim
Marzena Drobiazg

 
 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego