Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Idź do spisu treści

Menu główne

doradztwo

SZKOŁA PODSTAWOWA

Doradztwo zawodowe w szkole - podstawowe informacje

  Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.
 Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach  szkolnych (zarówno w czasie lekcji przedmiotowych, wycieczek oraz pobytów na zielonej szkole) sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.

 Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000325&fbclid=IwAR3rSi6Ytpq9gSvu_87FWkEeQimvs5Qmb1mNLtD49scfEz-Gidu-IXeRtxQ

INFORMACJE  KURATORIUM  OŚWIATY  W  KIELCACH
https://kuratorium.kielce.pl/pl/doradztwo-zawodowe/


Informator o zawodach szkolnictwa branżowego
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego.pdf

POWIATOWY  PUNKT  DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W SANDOMIERZU
http://ppp.sandomierz.pl/index.php/doradztwo-zawodowe

W zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego nasza szkoła  współpracuje z Powiatowym Punktem Doradztwa Zawodowego w Sandomierzu oraz  powiatowym koordynatorem - doradcą zawodowym p. Lucją Strużyk.

Główne zadania Powiatowego Punktu Doradztwa Zawodowego:
*udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom oraz ich rodzicom
*ukierunkowanie młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia oraz przyszłego zawodu, adekwatnie do przejawianych predyspozycji i zainteresowań
*przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
*wspieranie działalności szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego:
współpraca z doradcami zawodowymi, nauczycielami, pedagogami szkolnymi w realizacji zagadnień związanych z wyborem szkoły-zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego