Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Idź do spisu treści

Menu główne

SAMORZĄD SZKOLNY

Samorząd  Uczniowski 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA
: Julia Barłożek
ZASTĘPCA: Kamila Winiarczyk
, Krystian Stępień
SKARBNIK:
Natalia Mazur

SEKCJA DEKORACYJNA:
-
Natalia Wielgus
-
Lena Góras
- Maksymilian Niski

-
Miłosz Wnuk

SEKCJA CHARYTATYWNA:
-
Izabela Góras
-
Wiktoria Burkowska
-
Lena Wójcik
- Oliwia Terebińska

SEKCJA INFORMACYJNA:
- Bartłomiej Bielawa
- Mateusz Chmielewski
- Patryk Mizera
- Paweł Terebiński

SEKCJA ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWA:

  • Poczet Sztandarowy:

- Julia Maj
-
Piecyk Emilia
- Krystian Góras

  • Poczet Flagowy:

- Anna Zimoląg
-Kinga Piecyk
-Grzegorz Góras


OPIEKUNAMI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SĄ:
-
Małgorzata Czajkowska
- Aneta Mazur
- Dagmara Szymańska


Zadania przewodniczących Sekcji Samorządowych
•    organizują działalność sekcji;
•    odbywają narady oraz spotkania z jej członkami;
•    kontrolują i oceniają wykonanie zadań wynikających z planu;
•    utrzymują systematyczny kontakt z Zarządem Samorządu Uczniowskiego;
•    przekazują uzyskane informacje pozostałym członkom sekcji;
•    nawiązują współpracę z innymi sekcjami, kołami zainteresowań oraz organizacjami  działającymi na terenie szkoły.


Zadania poszczególnych sekcji


SEKCJA ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWA
•    organizowanie oraz czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych,
•    podejmowanie działań zmierzających do eliminowania używek, w szczególności nikotyny,
•    udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzanych w szkole,
•    urządzanie zabaw i dyskotek,
•    współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych,
•    reprezentowanie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach.


SEKCJA INFORMACYJNO-DEKORACYJNA
•    prowadzenie gazetki ściennej i tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
•    informowanie o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego,
•    przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach
•    dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły,
•    pomoc w przygotowywaniu dekoracji z okazji uroczystości szkolnych.


SEKCJA CHARYTATYWNA
•    inicjowanie działań charytatywnych na terenie szkoły,
•    udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje poza szkolne,
•    organizowanie zbiórek, akcji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego